Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği

Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Enstitüsü Derneği; dünyada yaşanan ekonomik ve teknolojik gelişmeleri göz önünde tutarak, esnaf ve sanatkarlık mesleğinin ortaya çıkarttığı ticaretin insanlar arasında olduğu gibi ülkeler arasında da yakınlaşma ve dostluk duygularının oluşmasına katkı sağladığını, bu itibarla esnaf ve sanatkarlık mesleğinin başta Türkiye olmak üzere dünya ülkelerinin kalkınması yanında insanların refah düzeyinin yükseltilmesinin itici motoru, temel dinamiği olduğu gerçeğinin bilincindedir.  

Tarihî, kültürel, coğrafi ve sosyal bağlarla birbiri ile ilişkileri olan ülkeler, topluluklar ve kişiler arasında  pazar payını arttırarak ekonomik ilişkilerin güçlenmesine zemin hazırlamak,

Türkiye’de ve dünya ülkeleri içinde esnaf ve sanatkarlık faaliyetini meslek edinmiş kişileri, kuruluşları bir araya getirerek ortak çalışma alanları oluşturmak,

Ahilik kültürünün yeni nesillere ve dünya ülkelerine tanıtmak ve yaygınlaştırılmak, bu alanda basılı görsel yayınlar yapmak, 

Ticaretin sağlayacağı yakınlaşma ile evrensel barışa ve ülke kalkınmalarına, insani gelişmişliğe katkıda bulunmak,

Coğrafi, sosyal ve kültürel çeşitlilik bağlamında esnaf ve sanatkarlığın insanlığın ortak paydası olmasından hareketle; bölgesel yaşanan göç hareketliliğinin ekonomik ve ticari hayata etkisinin araştırılması birlikte yaşama kültürünün gelişmesine katkısını belirlemek, 

Usta-çırak ilişkilerinin etik ve mesleki normlara uygun bir şekilde eğitim, sanayi ve ticaret iş birliğini uygulamalı olarak uygulamak, bu alanda fırsat eşitliğinin sağlayarak uygulanması ve geliştirilmesi için kamu ve özel sektör ile iş birliği yapmak,

Türkiye’de ve Dünya ülkeleri arasında esnaf ve sanatkarlık alanında dayanışma ve yardımlaşmayı ulusal ve uluslararası düzeyde sağlamak,

Esnaf ve sanatkarlık alanında telifli eserlerin ve unutulmaya yüz tutmuş sanat ve zanaatkarlığın dünya tarihi mirası sayılmasına yönelik faaliyetleri ortaya çıkartmak, yaşamasını ve gelecek nesillere aktarılmasını planlamak ve uygulamak,

Bu amaçlara hizmet etmek amacıyla bilginin paylaşımı üst başlığıyla yazılı, görsel ve dijital, internet yayıncılığı ve haber ajanscılığı hizmeti vermek
 Amacıyla kurulmuştur.

 

Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği

Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği'ne ait kurumsal bilgilerin, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği

Yukarı Öveçler Mah.1315 Cad. Can Apt No:7/1 ANKARA Dernek Kodu 06 141 169 Başkent VD 3220929794
06460 Çankaya / Ankara

Dernek Yazılımı: Medya İnternet™ - Dernek Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.