Ahilik Töresi, Afet Bilinci Güvenli Millet Güvenli Devlet Projesi

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi başta olmak olmak üzere yaşanan doğal afetlere karşı esnaf ve sanatkarlarımızın bilincinin arttırılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü ile birlete "Ahilik Töresi, Afet Bilinci Güvenli Millet Güvenli Devlet" Projesi start aldı. Proje yaklaşık dokuz ay sürecek.

Esnaf ve Sanatkarlarımızı ilgilendiren bir çok projye imza atan Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği ve Ahi Enstitüsü yine  Türkiye'mizin çok önemli bir konu başlığında yeni bir  projye daha başladı. 

Türkiye'yi yasa boğan  deprem felaketi başta olmak  olmak üzere  yaşanan doğal afetlere karşı esnaf ve sanatkarlarımızın  bilincinin arttırılması  amacıyla İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü ile birlete "Ahilik Töresi, Afet Bilinci Güvenli Millet Güvenli Devlet"  Projesi start aldı.

Projenin amlacı "Türkiye, Küresel Risk Endeksi’nde  yüksek risk grubundaki ülkeler sıralamasında ilk sıralarda yer almaktadır. Ülkemiz dolayısıyla deprem, heyelan, sel, çığ gibi birçok doğa kaynaklı afetin yanı sıra jeopolitik konumu nedeniyle afet krizler ile sık sık karşı karşıya gelmektedir.
Bu durum toplumsal bilincin  oluşması başta olmak üzere  olası risklerin azaltılması, acil durum ve afetlere karşı etkin mücadele, müdahale ve iyileştirme süreçlerinde  devletin koordinatörlüğünde STKlar ve toplum kesimlerine önemli sorumluklar yüklemektedir.
Bu süreç  Sivil Toplumla ile İlişkiler Genel Müdürlüğünün:   Afet bilinci, Toplumsal dayanışmanın desteklenmesi,
Toplumsal kalkınmanın desteklenmesi, İstihdamın arttırılması, Kamu-STK iş birliği ve STK'ların karar alma mekanizmalarına aktif katılımının sağlanması ilkeleri başta olmak üzere yeni bir proje hazırlanması uygun bulunmuştur. “ şeklindre açıklandı.

Deprem bölgesinde çekimler hazırlanacak

Proje kapsamında  yaşanan deprem ve sel felaketiyle ilgili olarak Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa illerine gidilerek esnaf ve sanatmarlarla  bazı başlıklarda kısa filemlerin çekimleri yapılacak, 

 “Ahilik Töresi  Afet Bilinci” başlığıyla 
 Afet Ve Acil Durumlarda Esnaf Ve Sanatkarların Toplumsal Rolü, yaşadıkları  sorunlar,  tespit edilen hasarlar, yeniden imar ve iskanda, finans, üretim ve istihdam durumlarını analiz eden bir filimlerin yapılması öngörülmektedir.
1-    “Ahilik Töresi  Afet Bilinci” proje tanıtım filmi 
2-    “Ahilik Töresi  Afet Bilinci” Afet Ve Acil Durumlarda Esnaf Ve Sanatkarların Toplumsal Rolü 
3-    “Ahilik Töresi  Afet Bilinci” Afetler Sonrası Esnaf Ve Sanatkarların ya aşadığı sorunlar  Finans, Üretim ve İstihdam 
4-    Afet ve Esnaf ve Sanatkaların Afet Hikayeleri Hikayeleri   

Çevrim içi Toplantılar

Proje kapsamında  çevrim içi toplantılar düzenlenecek.

1-Afet Ve Acil Durumlarda Esnaf Ve Sanatkarların Toplumsal Rolü 
2-Afetler Karşısında Esnaf Ve Sanatkarın  Hasar Tespit Raporu
3-Afetler Sonrası Esnaf Ve Sanatkarların Yaşadığı Sorunlar /  Finans Durum Analizi 
4-Afetler Sonrası Esnaf Ve Sanatkarın Yaşadığı Sorunlar / Üretim ve İstihdam  Durum Analizi 

Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği

Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği'ne ait kurumsal bilgilerin, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği

Yukarı Öveçler Mah.1315 Cad. Can Apt No:7/1 ANKARA Dernek Kodu 06 141 169 Başkent VD 3220929794
06460 Çankaya / Ankara

Dernek Yazılımı: Medya İnternet™ - Dernek Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.