İşte Esnaf ve Sanatkarın Hasan Tespit Raporu

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen güzellik, berber ve kuaför esnafından kahveci esnafına, taşıma ve ulaşım esnafından  perakende ve hizmet sektörü esnafına  ve sorunların  kamuoyuna duyurulmasına kadar ekonomi iletişim konu başlığına kadar 6 konuda yapılan hasar tespit raporunda öne çıkan en önemli sorunlar; akaryakıt zamlarından geçici sığınmacılara, uygulanan vergilerden, BAĞKUR emeklik aylığına, çıraklık eğitiminden esnaf kredilerinden kadar 65 adet önemli hasar tespitleri ortaya çıkarıldı. 

Dünya Esnaf Ve Sanatkarlar Derneği’nin, Ahi Enstitüsü ile birlikte İçişleri Bakanlığı Sivil   Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü işbirliği İle gerçekleştirdiği  “Anadolu’nun Ahisiyiz, Üreten Türkiye’nin Hizmetindeyiz” projesi kapsamında 9-16 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çevrimici  toplantılara aralarında federasyon, birlik, oda  ve STK başkanlarının da bulunduğu 22 kişi katıldı. İsimler şu şekilde: 

1.    Berberler ve Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Federasyonu Genel  Başkanı Bayram KARAKAŞ
2.    Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı  İSA GÜVEN
3.    Ankara Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Bayram ŞAHİN
4.    Ankara Ota Sanayicileri Esnaf Odası Başkanı Mustafa ARSLANOĞLU
5.    Ankara Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası  Tuncay ELMADAĞLI
6.    Bartın Kahveciler ve Şerbetçiler Odası Başkanı  Ayhan TEPE 
7.    Dünya Esnaf Sanatkarlar Derneği ve Ahi Enstitüsü Başkanı  Fehmi ÇALMUK 
8.    Dünya Esnaf Sanatkarlar Derneği Onursal Başkanı  EROL KORKUT 
9.    Edirne Kahveciler ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanı    Hakan GÖNAY
10.    Ekonomi Muhabirleri Derneği Başkanı  Turgay TÜRKER  
11.    Hukukçu  SÜLEYMAN KIRAN
12.    İstanbul Deniz Kara Büfecileri Esnaf Odası Başkanı  MUSTAFA ŞİMŞEK
13.    İstanbul Kamyoncular Esnaf Odası ve Motorlu Araçlar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanvekili  İhsan TEMEL
14.    İstanbul Sahne, Perde, Film, Eğlence Yerleri, Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Terlan KAYA
15.    İstanbul Şoförler Esnaf Odası Başkanı  CEM SERT
16.    İstanbul Tekel Gazete Bayileri Esnaf Odası Başkanı FERİHAN KARASU
17.    Konya Kahveciler, Çay Ocakları ve Büfeciler Esnaf Odası   Mehmet Adil GÜVEN
18.    Muş Esnaf Sanatkarlar Odası ve Muş Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Orhan DEMİRTÜRKOĞLU 
19.    Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Hamdi AYDOĞAN
20.    Tüm Güzellik Uzmanları Güzellik Salonu İşletmecileri ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Kevser Gülcan TOPÇU 
21.    Türkiye Otomobil Bakım Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı SERKAN BAKIRTAŞ  
22.    Uluslararası Nakliyat Sektörü  İBRAHİM  KAYIKÇIOĞLU                                 


ESNAF VE SANATKARLARIN HASAR TESPİTLERİ :

KAHVECİ VE  İNTERNET KAFECİLER ESNAF VE SANATKARLARI :  
- Kahveci esnafının daha da kaybolmaması için küçük esnaf ve zanaatkara, mağdur olan kesime Can Suyu Kredisi verilmesi,
- Mağdur olan kahveci esnafı, kafeler, internet kafeler, düğün salonları bunların acil tarafından ortak bir projeyle çalışma yapılması,
- Devletten geri ödemesiz nakdi yardım yapılması,
 - Esnaf 17 ay kapalı kalmasına rağmen belediyeler esnaftan haksız yere kazanç çöp vergisi aldı. Bunun derhal iade edilmesi, 
- Ruhsatlarımız Tarım Bakanlığı tarafından verilmektedir. 2020 yılında pandemiden önce 4500 liraya aldığımız ruhsatları şimdi 7000 liradan istiyorlar. Yapılan %50 zammın geri alınması,
- Esnaf bugün 1480 liraya bir sigorta primi ödüyor. Bu son derece yüksek, küçük esnaf ve sanatkara, mağdur olan esnaf bunun en aşağı 700-800’e çekilmesi,
- Bir an önce sicil aflarının çıkarılması,
- Kredi faizlerin silinmesi, yeni bir affın tekrar çıkarılması,
- Halk Bankası’nın Esnaf Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kullanmış oldukları kredi faizleri %4,5 ‘tu, %9,5 oldu. Bunun tekrardan 4,5’a çekilmesi,

BERBER, KUAFÖR VE GÜZELLİK İŞLETMELERİ ESNAF VE SANATKARLARI
- Güzellik sektöründeki eğitim alanın güncellenmesi, 
- Berber, kuaför ve güzellik işletmelerine sektörüne eğitim veren hocaların her yıl müfredatı değiştirerek öğrencileri daha yenilikçi bir şekilde yetiştirmeleri 
- Mesleklerin birbiri içine girmesi nedeniyle 3 meslek dalının (berberlik, kuaförlük ve güzellik işletmelerine) tanımlarının ve eğitimlerinin birbirinden ayrılmasının standarta kavuşturulması,
- Berber, kuaför ve güzellik sektöründe yeni açılan işletmelerin denetlenmesi  
- Berber, kuaför ve güzellik salonlarında işletmelere konulacak sınırlarla 3 meslek başlığını ayırarak hizmet vermelerinin sağlanması, 3 başlığın aynı anda yapılabilmesi için üç ayrı diploma ve en az 200 metrekare çalışma ortamı gerekli olduğu   
- Berber, kuaför ve güzellik salonları esnaf ve sanatkarları tanımlanmış mesleki şartları yerine getirmeli,
- Güzellik sektörüne ilişkin mevzuat sıkıntısının her 5 yılda bir tekrar etmesinin önünü geçilmesi
- Berber, kuaför ve güzellik salonları sektörü ilişkin yol haritası çıkarılmalı, ne yapılacağı, çözüm yolları konuşmalı ve hayata geçirilmeli,

HİZMET VE PERAKENDE ESNAF VE SANATKARLARI
- Ahilik kültürü esnaf ve sanatkarlar arasında giderek kayboluyor, kültürün yeni nesil esnaf ve sanatkarlara taşınması,
-E-Ticaretteki  gelişmeler karşısında esnaf ve sanatkarımın rakibi esnaf ve sanatkarlar değil büyük alış veriş platformları olmaktadır. Bunun için e ticaret konusuna acilen adaptasyon sağlanması,
 -Esnaf ve Sanatkarların oluşturduğu 3 milyona aşkın istihdamın yok olmaması, devlete yeni yük olmaması için tedbirler alınması,
- Esnaf ve Sanatkar çocukları bile baba mesleğini devam ettirmek istemiyor. Devletin istihdamın tek kapısı olmaktan/görünmekten vazgeçilmesi, 
-Geçici sığınmacıların esnaf ve sanatkar yanlarında istihdamın devam etmesi halinde, işletmeler giderek geçici sığınmacıların eline geçerek, sokak/mahalle hakimiyeti kaybolmaktadır. Bu da bir Milli Güvenlik sorunu oluşturmaktadır. Bu konuyla iliği acilen tedbir alınması,
-Geçici sığınmacıların yaş sınırı konulmadan çıraklık eğitim  sistemine dahil edilmesinden acil vazgeçilmeli,  
- Devlet kendi esnafıyla ve vergisini aldığı esnafıyla her alanda rekabet etmekten bir an önce vazgeçmelidir. Kamu kurum ve kuruluşların işlettiği işletmeler esnaf ve sanatkara devredilmesi,  
- Esnaf ve sanatkarlarımızı kalkındırmak, geleceğe daha özverili bakmalarını sağlayabilmek için, yeni işyeri açan esnaflarımızın Sosyal Güvenlik Kurumu ve ruhsat konusunda harç ve primlerinin makul seviyeye düşürülmesi veya 5 yıl bu harç ve primlerin alınmaması,  
- BAĞ-KUR ödemelerinde düzenli ödeyenler %5 daha eksik ödüyorlar. Bu oranın   yükseltilmesi,
-Esnaf ve sanatkar odalarında başkanlar BAĞKUR’lu olmalarına rağmen istihdam ettikleri personeli emekli olunca kendi başkanlarından daha fazla maaş almaktadır. Bu çarpıklığın düzeltilmesi,
- Yeni araç alacak nakliyeci esnaflarımız için, ilk araç için ÖTV ve KDV oranlarının düşürülmesi,
- Esnaf ve sanatkarlığı cazip hale getirmek için düşük faizli finansman kredi oranlarının arttırılıp, faizlerinin düşürülmesi,  
- Hizmet sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarımızın iş konusundaki bilgisinin arttırılmasını sağlama amacıyla, gerekli kurs ve eğitim seminerlerinin düzenlenmesi, odaların üst çatısı olan federasyon ve konfederasyonun acilen Ar-Ge oluşturması gerektiği,
- Esnaf ve sanatkara e-ticaret için yasal düzenlemeler yapılması,
- Esnaf ve sanatkarın, TESK koordinasyonunda Maliye Bakanı’nın acilen karar alıp öncelikle KDV’yi %1’e indirilmesi,( Ekmeğin KDV’sinin yüzde 1’e indirilmesine rağmen satılan tostun KDV’nin de yüzde 8 olarak uygulanmaktadır),
- Esnaf Kredi Kooperatiflerinin şahıs limitlerinin arttırılması,
-Halk Bankası’nın kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla verdiği kredi faizlerini düşürülmesi, vadelerinin uzatılması 
-Esnaf ve Sanatkarların büyük çoğunluğunun götürü vergi kapsamına alınması,
-İllerde yerel yönetimler ve kamu kuruluşları marifetiyle açılan fuar ve benzeri organizasyonların denetimlerinin yapılması, yerel  esnaf ve sanatkarın korunması için alan sınıflandırılması yapılmasını
-Perakende Yasasının acilen çıkarılması, Büyük marketlerin şehir dışına çıkarılması, şehir içinde mahalle aralarında zincir marketlerin açılmasını zorlaştıracak tedbirler alınmalı,
-Eczaneler de olduğu gibi değişik meslek kollarında faaliyet gösterecek esnaf ve sanatkar işletmelerinin açılmasına ilişkin mahalle, kaza, şehir nüfus oranlarına göre sistem getirilmeli, -Zincir market sayılarının, mutlaka düzenlenmesi,
-Yeni büfe açılmasına ilişkin yerel yönetimlerin yanlış uygulamalarından vazgeçmeli, metre uygulamaları yeniden değerlendirilmeli, 
-Büfelerin kapanış saatleri yeniden değerlendirilmeli, çalışma saatleri uzatılmalı,
- Lokanta işletmesiyle büfecilerin arasındaki farkın net olarak belirlenmesi, 
-Meslek liselerinde büfesi esnafına ilişkin insan kaynağı, çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi verilmeli, 
-Esnaf ve Sanatkarların genel kurullarına ilişkin seçtiğini denetleyecek demokratik ortamların sağlanması, 
-Her ne sebeple olursa olsun ticaret odasına kayıt yaptıran esnaf ve sanatkarlarının kendi esnaf odalarına geçişişinin sağlanabilmesi için ticaret odası kayıtlarının silinmesi, 
- Sağlık Bakanlığının ve Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı düzenlemelerle gazlı içecek, cips, çikolata gibi ürünlerin yasaklandığı bir sektör haline gelen ve  sağlıklı ürünlere yönelen kantinci esnafının desteklenmesi, 
-Derneklerin açtığı, lokal ve sosyal tesislerin tütün yasağı gibi uygulamamaları başta olmak üzere denetimsiz olduğu, kahveci ve lokantacı esnafına karşı haksız rekabete yol açtıkları için denetim ve vergi kapsamına alınması,  

TAŞIMA VE ULAŞIM ESNAF VE SANATKARLARI 
- Akaryakıt ta ver alan ÖTV vergisi kaldırılmalıdır. KDV’de indirim yapılmalıdır.  Bu konuda vergi mükellefi esnafla mahsuplaşma yolu başta olmak üzere bazı indirimlerin ve teşviklerin sağlanması,  
- Son km yaşının alt limitleri açıklanmalıdır. 
-  Yük taşımacılığında veri analizi gerçekleştirilmeli, Yük taşımacılığında araç fazlalığı giderilmeli, 
-Taşıma sektörünün %55’ni 25 yaş araçlar oluşturmaktadır, bu konuda yeni araçlar için uzun vadeli düşük faizli krediler verilmeli,  
- Servis araçları, dolmuşçu ve taksi esnafı da halk otobüsü gibi devlet desteği kapsamına alınmalı,  
-Kamu İhale Yasasında değişiklik yapılarak servisçi esnafının mağduriyeti giderilmeli, 
 -Trafik kazalarının yüzde 95’i şoför hatalarından kaynaklanmaktadır. Acilen Şoför eğitimlerinin başlatılması,  
 - Taşıma sektöründe kullanılan Mesleki Yeterlilik Belgesine daha çok önem verilerek sürekli ve düzenli bir denetim yapılması 
-Şoförlük mesleğine yönelik eğitimlerin arttırılması
-Büyükşehirlerde park sorunun çözümü için optimizasyon çalışması yapılması,
-Taşımacılık sektörü için büyük kentlerde lojistik köy alanları oluşturulmalı,

ESNAF VE SANATKAR  ODALARI  EKONOMİ İLETİŞİMİ 
- Esnaf tanımı ve diğer meslek tanımlarımızın acil olarak yapılması, 
- Türk Dil Kurumu, esnaf ve sanatkarları aşağılayan “esnaf” tanımını acilen değiştirilmeli,  
- Esnaf  ve sanatkarların siyasal anlamda temsil edilmesinin şartları oluşturulmalı,  istenmektedir.
-Esnaf ve sanatkar odalarının kurumsal iletişimi güçlendirilmeli.
- Esnaf ve sanatkar odalarının medya ile olan ilişkileri daha güçlü hale getirilmeli, 
-Esnaf ve sanatkar odalarının mutlaka bülten çıkartmalı, sosyal medyayı etkin bir biçimde kullanmalı, 
-Esnaf ve sanatkar odaları yöneticilerine iletişim dili kazandırılmalı

Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği

Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği'ne ait kurumsal bilgilerin, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği

Yukarı Öveçler Mah.1315 Cad. Can Apt No:7/1 ANKARA Dernek Kodu 06 141 169 Başkent VD 3220929794
06460 Çankaya / Ankara

Dernek Yazılımı: Medya İnternet™ - Dernek Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.